Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanı'ndan

Biz felsefe öğretimini, “bireye kuşatıcı bir perspektif kazandırmak ve her yaşama alanını, her yaşama biçimini sorgulamak; kendimizle ve dünyayla açık biçimde konuşabilmemizi, hesaplaşabilmemizi sağlamak” biçiminde anlamaktayız. Bu mânâda felsefe eğitimi; felsefenin hayat için değerini sorgulayan ve yaşama bilgisi peşinde koşan bilgelik yolcusunun, zihince özgün ve özerk, hayatı ve düşüncesiyle hür, başka şahsiyetlerin de hak ve özgürlüklerini tanıyan bir kişilik olarak yetiştirilmesidir. Böyle bir bilgelik yolcusu, sahip olduğu eleştirel bakış açısı ve önyargılardan arınmış kişiliği ve kimliğiyle kültürünü, tarihini ve onların oluşum şartlarını anlamaya, açıklamaya, olumluya doğru değiştirmeye ve geliştirmeye çabalar. 
Böyle bir bilinçle, Türk düşünce hayatına katkılarda bulunacak, yorumlama kabiliyetine sahip, bağımsız düşünme yeteneğini kazanmış felsefe insanı yetiştirmek maksadıyla 1999 yılında kurulan Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü; 2001-2002 öğretim yılında lisans, 2002-2003 öğretim yılında (Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Felsefe Anabilim Dalı'nda) yüksek lisans ve 2009-2010 öğretim yılında da (Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Felsefe Anabilim Dalı'nda) doktora eğitimine başlamıştır. Felsefe formasyonunu benzer bölümlerden fazla ve farklı olarak kültür-bilim dünyamızı da kucaklayan bir içerikle vermeyi hedefleyen SAÜ Felsefe Bölümü, bünyesinde dört anabilim dalı barındırmaktadır:   

Sistematik Felsefe ve Mantık 
(Varlık Felsefesi, Bilgi Felsefesi, Bilim Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Estetik, Sanat Felsefesi, Tarih Felsefesi, Din Felsefesi, Dil Felsefesi, Metodoloji, Klasik Mantık, Modern Mantık gibi alt dalları ile...) 
Felsefe Tarihi 
(Eski Hint ve Çin Düşüncesi, İlkçağ Yunan Felsefesi, Batı Ortaçağı Felsefesi, Rönesans Felsefesi, Batı Yeni Çağ Felsefesi, Çağdaş Felsefe Akımları gibi alt dalları ile…) 
Türk-İslam Düşüncesi Tarihi 
(İslam Öncesi Türk Düşüncesi, İslam Felsefesi, Tasavvuf, 16.yy-18.yy Türk Düşüncesi, Çağdaş Türk Düşüncesi gibi alt dalları ile…)
Bilim Tarihi 
(Genel Bilim Tarihi, İslam Bilim Tarihi, Osmanlı Bilim Tarihi, Pozitif Bilim Tarihi alt dalları ile…)   

Ayrıca, felsefî düşünce için gerekli olan klasik diller alanında öğrencilere bir alt yapı kazandırmak amacıyla Latince, Grekçe, Arapça ve Osmanlı Türkçesi dilleri seçmeli olarak programda yer almaktadır. 

Bölümümüz öğrencileri Sosyoloji, Hukuk, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Matematik,  Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyal Hizmet, Tarih,  Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, Almanca Mütercim ve Tercümanlık, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümlerinde ÇAP (Çift Anadal Programı) yaparak iki diploma sahibi olabilmektedirler.

Arzu eden öğrencilerimiz ERASMUS programı ile öğretimlerini bir veya iki yarıyıl yurtdışındaki üniversitelerde yapabilirler. ERASMUS anlaşmamız olan üniversiteler:

Bulgaristan (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo)
Hollanda ( Erasmus Rotterdam University)
Almanya (Eberhard Karl's University of Tubingen)
İtalya (Universityof Foggia)

İtalya (University of Rome 'La Sapienza')
Portekiz (University of Coimbra)

 

Felsefe derslerinin yanı sıra, öğrencilerimize, felsefe grubu öğretmeni olabilmeleri için yeterli kredide psikoloji ve sosyoloji dersleri de verilmektedir. 2004-2005 öğretim yılından itibaren bölümümüz birinci sınıf öğrencileri -belli bir kontenjan dâhilinde- isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık eğitimi alma imkânına da kavuşmuşlardır. 

3 Profesör, 5 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 15 öğretim elemanı bölümümüzde görev yapmaktadır. 
İlk mezunlarını 2004-2005 öğretim yılında vermiş olan felsefe bölümünde 190 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır.