Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 5
Doktor Öğretim Üyesi 2
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 1
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 77 54
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 77 54
Genel Toplam 131