Ana Sayfa
Fedek
Fedek Ölçütleri

FEDEK Ölçütleri

GENEL ÖLÇÜTLER

Ölçüt 1. ÖĞRENCILER
Ölçüt 2. PROGRAM ÖĞRETIM AMAÇLARI
Ölçüt 3. PROGRAM ÇIKTILARI
Ölçüt 4. ÖĞRETIM PLANI
Ölçüt 5. ÖĞRETIM KADROSU
Ölçüt 6. YÖNETIM YAPISI
Ölçüt 7. ALTYAPI
Ölçüt 8. KURUM DESTEĞI VE PARASAL KAYNAKLAR
Ölçüt 9. SÜREKLI İYİLEŞTİRME

FELSEFE BÖLÜMÜ ÖLÇÜTLERİ

 Eskiçağ’dan günümüze felsefe tarihine ilişkin bilgi sahibi olma;
 Filozofların temel metinlerini okuma ve temel kavramlarını belirleme;
 Felsefe tarihindeki temel problemleri öğrenme;
 Her bir dönemin felsefe tarihindeki özel yerini ayırt etme;
 Felsefenin belli başlı alanlarını, bu alanlarındaki temel problemleri, bu problemlere önerilen belli başlı çözümleri öğrenme;
 Felsefeyi öteki bilgi alanlarından ayırabilme becerisi edinme;
 Bilginin olanağı, kaynağı, sınırları, kesinliği ile ilgili sorunları hem felsefe hem de diğer bilgisel etkinlikler bakımından tartışabilme;
 Doğa bilimleri ile sosyal bilimleri birbirinden ayıran nesne ve yöntem farklılıklarını kavrama;
 Doğruluk ve yöntem sorunları üzerine düşünebilme; var olanlara ontolojik açıdan bakabilme;
 Yabancı dilde bir felsefe metnini anlayabilme ve çevirebilme; akademik konuşma ve yazma;
 Tutarlı, eleştirel, yöntemli, kavramsal düşünebilme ve ayrımlar yapabilme;
 Diğer sosyal bilim (tarih, edebiyat, sanat tarihi, hukuk, sosyoloji vb.) alanlarından faydalanabilme.