Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 231 83
2. Öğretim Öğrencisi 188 72
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 419 155
Genel Toplam 574